Ezt a hálószemet a Pálóczi Horváth család történetének szentelem. Teszem mindezt azért, mert egyik utolsó viselője vagyok ennek a történelmi névnek, melynek tagjaihoz az évszázadok során semmilyen negatív tett nem köthető a hozzáférhető adatok szerint. A családot szétszórta a történelem vihara; protestánsként a katolikus Magyarországon, magyarként Ukrajnában és Szlovákiában, ilyen származással a kommunizmus alatt és gondolkodó emberként a jelenlegi rendszerben nem a legkönnyebb sors jutott osztályrészünkül. Ha most kellene jelmondatot választani, a "Mindig a széllel szemben" illene legjobban ehhez a párszáz évhez...

Az itt szereplő adatok történéte is  érdekes:  bár gyermekkorom óta tudatában voltam származásomnak, az akkori történelmi helyzetben valahogy sohasem volt lehetőség a régi időkről beszélgetni családi körben. Ennek oka lehetett, hogy az akkori közelmúlt nem volt sikeres: 3 nagybátyám meghalt az orosz fronton, a háború után a család tagjai Ungvár, Pécs, Miskolc, Esztergom és Debrecen (Szeged) városokban telepedtek le. Ráadásul  apám 1939-ben vonult be Ungváron és csak 1949-ben, már a kommunista hatalomátvétel után jött haza az orosz hadifogságból Berettyóújfaluba (P.H. Györgyöt pontosan ekkor ítélték el 15 évre, a korabeli sajtó hangos a nemesi származásúak ellen) . Ennek eredményeképpen az akkori állapotokat jellemző módon katonakönyvében P.Horváth-ként, személyi igazolványában csak Horváth-ként lett Magyarországon regisztrálva. Minderről egészen a középiskola 3. osztályáig semmit sem tudtam, P. Horváth néven szerepeltem mindenhol. A személyi igazolvány kiállításakor derült ki, hogy nem stimmel valami - így az érettségit és az egyetemet Horváth néven végeztem el, miközben minden rokonomat Pálóczi-nak hívták......
Még a rendszerváltás előtt próbálkoztam ugyan visszakapni a nevem, de mivel apám a mostani Szlovákiában Felsőhalason született, onnan kellett anyakönyvi kivonatot kérni - ami meg is érkezett valami Jan Dioniszosz Horvath névre (apámat Pálóczi Horváth János Dénes-nek hívták, tudomásom szerint úgy is lett egyházi anyakönyvezve). Trianon átka: nem jó dolog 1918-ban frissen elfoglalt területen születni és a szocializmus alatt ilyen okból anyakönyvet kikérni. A Pálóczit le sem írták,gondolván hogy az olyan mint a vitéz.....
A  rendszerváltás után már egyszerűbb volt a dolog hálistennek. Új anyakönyv,személyi és viselhettem a nevem újra. Sohasem jutott eszembe a család története után kutakodni míg 2003-ban Mészáros Tamás meg nem keresett azzal a kéréssel, hogy amennyiben tudom adjam meg a családfa rám eső részére a pontos adatokat. Mellékelte a családfát is excel formátumban - ennek végigböngészése után egyszerre rádöbbentem, hogy egy másik család egyetlen tagjának "kinevezése" 1586-ban hozta létre Pálóczi-Horváth családot.   Addig csak azt tudtam hogy régi, történelmi név az enyém - Sárospatakon jártam gyerekkoromban, apám az ottani teológián végzett (lsd. P.H. alapítvány) - de most sokkal régebbi távlatok nyíltak meg hirtelen. A Stansith név sajnos kizárta hogy a családfámat Árpádig vissza tudjam vezetni - viszont az internet ilyen célokra is egészen használható eszköz: nagyon sok adatot lehet megtalálni ezen a módon. Persze ekkora időtávlatban kutatni szakértelem nélkül nagyon nehéz:  a régi időkben a nevekkel (is) igen szabadon bántak, így keresni is majdnem lehetetlen. De élvezetes, kellemes elfoglaltság, így az összegyűjtött információkat ezen az oldalon folyamatosan közkinccsé teszem.

 
                                                                                                                                                                                                       Pálóczi-Horváth János


A kezdeti nekibuzdulás után persze alábbhagyott a lendület, vagy 10 éve semmi nem történt részemről. Mindenesetre ha valaki szeretné ezeket az adatokat használni, íme a családtörténet ahogyan én látom: 1586-ig egyszerű a történet, nemzedékek egymás után. Mint látható Pálóczi Horváth Ádám feltételesen szerepel a fán. Amennyiben mégis a család tagja ( állítása szerint igen, apja az ellenreformáció miatt menekült a Felvidékől Somogyba - viszont címere nem is hasonlít a Pálóczi Horváth címerhez) , akkor kellett hogy legyen egy ismeretlen személy akit ?-el jelöltem. Akkoriban sokminden megtörténhetett, akár így is lehetett... Érdekes viszont Pálóczi Horváth Miklós alias grádeczi Horváth-Stasith Miklós személye. Egyértelműen Dobó Ferencnek, Dobó István fiának kellett közreműködnie a nemesi rangra emeléshez, hiszen annak birtokaiból kapta meg Pálócot. Ekkor báró Dobó Ferenc Dunán inneni főkapitány. Viszont a miért és hogyan alátámasztására gyakorlatilag semmilyen anyagot nem találtam. Botcsinálta történészként gyanítom, hogy Dobó Ferenc apjához hasonlóan őt támogató csoportot akart kiépíteni. Amennyiben helyes a feltételezésem, hogy Miklós annak az Andrásnak a fia, aki Stansith Márknak, Szigetvár védőjének öccse, érthető a választása. Viszont az, hogy egy - horvát,tehát akkoriban magyar - az 1200-as évek elejétől nemesi család tagját miért kellett magyar nemesi rangra emelni, nekem továbbra sem világos. Ez összefügghet azzal a ténnyel, hogy Márk szerepel a Horváth-Stansith családfán, András viszont nem, miközben két forrás is megerősíti, hogy Márknak volt egy András nevű öccse. Érthetetlen, hiszen ha András "fattyú" lett volna, szóba sem jöhetett volna az örökségen való osztozkodás. A másik verzió szerint Miklós Márk fiának, Gergelynek lett volna a gyermeke. Sajnos erre sem találtam semmilyen adatot és a források szerint az 1900-as évek elején a Horváth-Stansith ház kihalt. Én eddig jutottam, idő és szakértelem híján továbblépni már nem tudok.
 2018

redline

Az eltelt időben nagyon sok családfakészítő programot kipróbáltam ( fizetős verziókat is), elkeserítő eredménnyel. Vagy a bevitel hihetetlenül nehézkes,vagy csak pár generáció vihető fel , szegényes a megjelenés, stb. Végül rátaláltam a Family.Show programra ( Vertigo ) amely legalább a kezelés terén megfelel a minimális követelményeknek. Sajnos ez sem tökéletes, a letölthető 3-as verzió elég fapados és a családfa méretével exponenciálisan nő a számítási kapacitásigény- viszont a forráskód publikus és időközben még történtek fejlesztések ( ver. 4.5 ). Ezt a verziót véve alapul módosítottam a programot:

Az általam javított verzió letölthető innen [2010-06-27] (javítva,az első verzióból hiányoztak a lokalizációs dll-ek és a témák) , installálás után a legfrissebb verziójú családfa pedig itt [2010-08-29] található. Ebben a file-ban nem csak a családfa, hanem minden kapcsolt dokumentum, kép, stb. megtalálható. Az ebből exportált GEDCOM file [2010-08-29] .Aki csak a fát szeretné megnézni, a program által készített output letölthetö XPS formátumban .
Az eredeti, Excel file-ból készült verzió: itt található .

Időközben a program új gazdára talált, "My Family Tree" néven, de a régivel való kompatibilitás megmaradt. Jelenleg ennek használatát javaslom. Az új formátumú adatfile: paloczihorvath_805.familyx
A jelenlegi gedcom file:paloczihorvath_180630.ged.

Alternatív megoldás : WEBTrees.

198072   látogató 2008.11.27 óta.

redline

Adalékok:

Mivel a régi Magyarországban használatos helységneveket néha nagyon nehéz megtalálni és létező helységekhez kötni, az alábbiakban referenciaként megadom a régi és a mostani helységnevet, ill a GPS koordinátákat. Remélhetőleg ezek már nem változnak sohasem.....

régi név új név Szélesség Hosszúság Google Maps
Pálóc Pavlovce nad Uhom 48o36'37.55" 22o04'10.27" Map
Felsőhalas Vysna Rybnica 48o49'17.71" 22o10'36.52" Map
Ungvár Uzhhorod 48o37'16.32" 22o18'02.99" Map
Nagyőr Strázky 49o10'21.72" 20o27'13.85" Map
Grádec Gradec 45o54'49.06" 16o28'40.13" Map


Horváth (Pálóczi).

Régi nemes család, melynek egyik tagja Stansithi Horváth Miklós 1586-ban Dobó Ferenczczel Pálóczra jött, melyre azután kir. adományt nyervén, felvette a Pálóczi elonevet. A család birtokai kiterjedtek Pálóczon és Pinkócz, Bátfa, Iske, Csap, Kisráth, Nagygejocz, Mogyorós, Szürthe, Tasolya, Csicser, Szerednye, Koromlya, Darma és Horlyó, ungmegyei és Örkény pestmegyei községben.
Tagjai közül


Czímer: kékben, aranykoronán álló kétfarkú aranyoroszlán, jobbjában kardot, baljában aranygolyót tart. - Sisakdísz: a pajzsbeli oroszlán növekvoen. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
Forrás: MEK

(Horváth) család:

 l. (gradeci). Régi, Horvátországban már a XIII., Magyarországban a XVI. sz.-tól fogva szereplő család, melynek neve eredetileg Stansics (Stansith) volt. Nevezetesebb tagjai: H. Márk. Eleinte a győri vár lovas katonáinak hadnagya volt. 1556., mint Kerecsényi László utóda és Zrinyi Miklós elődje, szigetvári kapitány lett. A vár környékén garázdálkodó és zsarolásokat üző hajdukat több izben megverte és nyugalomra kényszerítette. Szigetvárát Szolimán szultán vezére, Ali pasa ellen 48 napig hősiesen védelmezte, ugy hogy a nagyszámu török sereg kudarccal volt kénytelen elvonulni. I. Ferdinándtól jutalmul Bihar és Szepes vármegyében nagy birtokokat nyert. Később Baranya vármegye főispánja lett, de az már nem valószinü, hogy 1559. bárói rangra emelték volna. Megh. 1561. - H. Gergely, Márk fia, 1590-92. Szepes vmegye alispánja. Tudománykedvelő ember, ki Vittenbergában végezte tanulmányait és később is előmozdítani igyekezett vmegyéje tanügyeit. Megh. 1597. - Fia, H. Boldizsár, 1622-23. szintén Szepes vármegye alispánja. - H. Imre, 1711. ugyanezen állást tölté be. Az 1712-iki pozsonyi országgyülésen, melyen mint követ volt jelen, hirtelen meghalt. - H. Imre, császári királyi udvari tanácsos, 1790-92. Szepes vmegye alispánja. Megh. 1801. A család e század elején halt ki.

Forrás: Pallas nagy lexikona

Pálóczi Horváth

-család, ungvármegyei nemes család, mely előnevét az 1586-ban királyi adományban nyert Pálóc helységtől vette [ Grádeczi Horváth-Stansith Miklós (phj)]. Tagjai közül említendők: János, aki Belgiumba tett útjáról visszatérvén, 1608. Báthory Gábor erdélyi fejedelem titkára lett. György (I.) 1634-35. mint Ung vmegye követe jelen volt a soproni országgyülésen, János 1649. mint II. Rákóczi György erdélyi fejedelem titkára szerepelt. György (II.) 1662., 1665., 1673-76. főszolgabiró, 1699. főpénztárnok, Pál 1678-79., 1684., Mihály 1684-1685., 1694-1704. főszolgabirák Ung vámegyében. A fentebb említett György, mint a vármegye és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem meghatalmazott követe, Munkács várának őrségét felszólította, hogy térjen vissza a fejedelem hűségére. Ádám 1712. főpénztárnok, 1717., 1724. és 1728. országgyülési követ. István 1760. főszolgabiró. Pál 1766. és 1769. főügyész, 1776. főjegyző, 1782-90. második, 1790-1801. (mely évben meghalt) első alispán; 1795 óta kir. tanácsos. Lajos 1782-ben főszolgabiró. Mihály főügyész. György 1805. második, 1808. első alispán. Simon 1817. főügyész, 1827. második, 1831-41. első alispán és kir. tanácsos. Gábor 1838-47. főszolgabiró, 1847-49. első alispán. Az abszolutizmus alatt közpályán - kivéve 1860-61. - a kormánykörök unszolására sem szerepelt. 1867-1871. ismét első alispán, 1872. törvényszéki elnök lett. Miklós 1848. főjegyző. János 1848-1849-iki honvéd-őrnagy, 1871. levéltárnok. Mária (megh. 1867.) nagy, öröklött vagyonának tetemes részét a sárospataki és egyéb református egyházak és iskolák érdekében tett alapítványokra fordította. Ádám, költő, l. Horváth (1).

Forrás: Pallas nagy lexikona

Az eredet: IV. Béla király a tatárjáráskor először Grádec-ben állt meg a védelmet megszervezni. Később - valószínűleg az itt szerzett jó tapasztalok alapján - szabad királyi városi címet adományozott Grádecnek. Valószínűsíthető hogy Gál nemessé tétele is az ebben az időszakban szerzett érdemeinek köszönhető. Grádecz ma egy kis település Zágráb megyében( vagy Zágráb egy kerülete, ráadásul Graz-ot is így hívták a XVI. század környékén) Sajnos a horvát történelmi levéltárak anyagai még csak igen kis részben érhetők el a neten, így az egyedüli hozzáférhető adat a Horváth-Stansith családfa, mely valószínűleg nem teljes.

redline

Pálóczi-Horváth Család naplója 1622-1790.

A teljes napló itt található.

Pálóczi I. Horváth György a család eredetéről:

„Tekintetes nemzetes és nagyságos Dobó-Ruszkai Dobó Ferencz halt meg 1602 esztendőben Eperjes városában 6. die mensis Aprilis, az mint nemesi levelükbül láttam és Patakon az zászlóján is megvagyon írva; Léváról hogy alá gyütt, az gyenerálisságot letette az 1586 esztendőben.
Az szegény atyám uramat is nemzetes Szanztiz Miklóst az szegény asszonyom anyámmal együtt ugyan akkor hozta ide Pálóczra és ezt az udvarházat akkor adta jure perennali megírt Dobó Ferencz az szegény atyámnak, melyre consensus regiust is hozatott, legitimo modo statuáltatta és benne sine ulla contradictione.
                                                                                  „G. Horváth de Pálócz.” sk.k.k.

A család törzse: Miklós után egymásután 6 György következett, kivéve egy Ádámot. Ők írták a naplót.
A család igen elterjedt, egyik első törzsét „Nicolaus Horváth de Stancsics”-nak írták. A Stancsics Horváthok közül Márk, Zrínyi Miklós előtt Szigetvár parancsnoka volt. A napló írását 1622 év szeptemberében kezdte el I. György és 1790-ig vezették részletesen, ekkor VII. György már csak „pro nota” jegyzeteket írt a naplóba, hogy majd később kiegészíti, de az elmaradt.
„…….. addig a Pálóczi Horváthok firul fira, ágról ágra leírják családjuk beltörténetét; a XVII. És XVIII.-ik századból egy magyar nemes család belélete tárul fel a a naplóból előttünk, mindegyik tagjában egyszerű életmódú s azért vagyonában gyarapodó gondos házi gazdát, hazáját szerető honpolgárt, a becsület útján érdemeket szerzett megyei tisztviselőt ismerjük föl; nem csüggedtek ők el, pedig ha a sors a megpróbáltatás napjait valaha ránk mérte, a XVII. században bizonyára úgy volt.
Leljék hát némi jutalmukat a későkor elismerésében és hálájában, tetteik méltán ösztönül szolgálhatnak a késő utókornak a hazaszeretetre.”
                                                                                  (Szopori N. J.).)

Memoriale

Anno domini 1623. die 1. mensis oct. Jegyzettem el az mostani feleségemet nemzetes Gállfy Annát, G. János kisebbik leányát, azon napon esküdtem meg vele, háltam el vele die 15 éjszakán.
A.d. 1625. ápr. 23.      Lött az első leányom Judit éjfélkortájban szerda napon virradóan.
A.d 1626. dec. 14.      Lött ez világra az első fiam Miklós délután 1 órakor hétfü napon
A.d. 1627. sept. 14.     indult meg öcsém Horváth János uram Kassárul az imperiumba Belgiumba, Olaszországba peregrinálni.
A.d. 1628. dec. 27.     lött a világra Éva leányom szintén Szt. János napjának éjszakáján.
A.d. 1629. oct. 7.        jütt haza Pálóczra Horváth János öcsém uram Olaszországból
A.d. 1630. jun. 1.        lett véreső Szerednye városában. Sok emberek látták.
A.d. 1631. márc. 13.   kezdettem el ez pálóczi hátulsó szobát, ódal komorát Matincsi István mesterrel csináltatni.
A.d. 1631.                   Szent Mihály napján kezdettek elsőben az pórok feltámadni Bornemissza János uram generálisságában.
A.d. 1632. márc. 4.     Forgácsi Miklós cassai főgyenerális vágata néggyé Császár Péter nevű pórok kapitányát…
A.d. 1635. jul. 23.       eltettem egy diófát az ablakom alatt.
A.d. 1633. ápr. 3.        támadott puskás kézzel előmben Homonnay János pálóczi falunak alsó végén Csató Albert, Török András, Beniczki Péter és több szolgáival együtt.
A.d. 1635. ápr. 6.        nagypénteken du. 6 óra tájban halt meg az én szerelmes asszonyom anyám nemzetes Marczaly Sophia asszony; temetettem el ápr. 10. itt a pálóczi templomban.
A.d. 1636.                   esztendőbeli télen semmi hideg, derekas hó nem volt, hanem februáriusnak 17. napjának éjszakáján kezdett el hideg lenni, immár sok helyeken tavaszit is kezdtek vetni.
A.d. 1634. okt. 26.      az mely napon a nemes Ungh vármegye engemet választott Sopronban az gyűlésre követnek.
A.d. 1637. aug. 21.     (Pozsonyi országgyűlés)… Én is ezen gyűlésben gróf Bethlen István uram követe voltam.
A.d. 1638. nov. 7..      voltam Vajnatinán: Tibay Lászlóné asszonyom folyosó ellen tanított ilyen orvosságra: hogy oltatlan meszet egy darabot egy dézsában tegyen az ember és vizet töltsön reája, az aztán megalszik és szépen az fenékre száll az mész, az vizet szépen le kell szürni, abba kell fejet mosni embernek.
A.d. 1639. ápr. 1.        kezdettem el zsindelyeztetni az templomot itt ezt a pálóczi templomot Georgius Horvát de Pálóczi, deregnyei ácsokkal.
A.d. 1639. jun. 29.      az én szerelmes sógor asszonyom, nemzetes Gálffy Örsike halt meg mennyütő kő miatt.
A.d. 1640. nov.24.      volt itt Pálócz táján nagy égzengés, iszonyú kő eső.
A.d. 1641. ápr. 21.      itt Pálóczon akasztattam fel egyszersmind 3 oroszt, 2 minaji legényt, egy nyárádit.
A.d. 1642. márc. 29.   volt törvényszékünk Kapost, ezen napon sentenciáztuk Priska Miklósnét ura megöléséért és paráznaságért, másnap vették fejét az kaposi piacon.
A.d. 1642. ápr. 19.      Ung vármegyének III. Ferdinánd császár és király Ő felsége regálisára volt gyűlésünk Eörbe, az holott engemet az nemes vármegye választott követnek Pozsonyba.
A.d. 1643.                   Szent-György napja esett ápr. 23.-ra, ezen éjszakán igen nagy hó esett és rut szeles idő volt itt mi tájunkon.
A.d. 1643. nov.           szánkáztam elsőnek eben az esztendőben.
A.d. 1644. márc. 30.   az szegény Ubresy Gáborral esett el az ló Cassa táján, mely esés miatt szörnyü halállal meg is holt.
Anno 1644.                 pünkösd napi ünnepek szentelésén voltak nálam pataki deákok.
A.d. 1644. máj. 31.     gróf Homonnay János uram fogatott meg ártatlanul itt az pálóczi házamnál. Jeszenő várába vitetett, ez pálóczi házamat szolgái felprédálták, mindenemben zsákmányt is tettenek.
A.d. 1645.                   itt az egész Felső-Magyarorszgáon rettenetes grassált az pestis, itt Pálóczon is.
A.d. 1645. jul. 7.         vetettem fejét az Nagy György felesége anyjának, de soha térdre nem esék, hanem csak leülve vették fejét.
A.d. 1645. nov. 21.     nemzetes Chicheri András váltott gyürüt az édes leányommal Horváth Évával.
A.d. 1646. jan. 3.        volt lakodalma Éva leányomnak.
A.d. 1646. szept. 12.   adta ez világra Éva leányomnak éczaka egy leány magzatot Erzsébet nevüt.
A.d. 1655. jan.            kezdettem jegyezgetni ezen könyvben holmi emlékezetre való dolgaimat és ifjabb P. H. György azon mód szerint, az mint ezelőtti dolgok vadnak beiratva.
1655. nov. 29.             hagytam el Borsiban az öreg fejedelemasszony őnagyságát az tekintetes és nagyságos Lórántfi Susánna asszonyt negyedfél esztendeig való szolgálatom után.
1656. jan. 21.              nagy földindulás reszketés volt mind Munkács városban s mind más helyeken szerteszéllyel az mi földünkön.